Czy język japoński jest trudny ?

W Polsce, ale i w wielu krajach na świecie, język japoński cieszy się ogromną popularnością. Miłośnicy kultury japońskiej w naturalny sposób dojrzewają do tego, że warto jest nauczyć się choć podstaw języka. Chcą móc w pełni cieszyć się eksploracją różnych dziedzin kultury czy sztuki japońskiej i korzystać z oryginalnych źródeł informacji.
Wiele osób nie podejmuje nawet nauki, sądząc, że język japoński jest trudny. Wydaje się nam, Europejczykom, że języki azjatyckie są zbyt skomplikowane. Mimo to od lat kursy języka japońskiego cieszą się u nas ogromnym zainteresowaniem. Nawet Japończycy dziwią się, dlaczego tak wielu Polaków pragnie się uczyć ich języka. Zastanawiające jest także, dlaczego spora część uczących się rezygnuje po niedługim czasie z nauki. Czy może to być dowodem na to, że język japoński jest bardzo trudny?
Z mojej praktyki wynika, że Polacy uczą się języka japońskiego łatwiej i szybciej niż wiele innych narodowości. W większości przypadków nie mamy problemów z prawidłową i naturalną wymową japońską. To prawdopodobnie dzięki temu, że mamy skomplikowany i bogaty system fonetyczny. Japońskie sylaby otwarte (np. i, ro, ha, ni, ho, he, to) zazwyczaj nie stanowią dla nas problemu.

Zatem jakie umiejętności i zdolności są potrzebne do nauki języka japońskiego?

Tak jak w przypadku nauki każdego języka przydatne są tzw. „zdolności językowe”. Są to:

  • słuch, który nazywam muzykalnością. Szybko nauczymy się naturalnie wymawiać japońskie słowa i prawidłowo intonować zdania, jeśli mamy słuch. Powinniśmy słyszeć i umieć powótrzyć poszczególne dźwięki mowy, nawet niewiele różniące się od siebie (jak np. sia i sija). Ważne, aby umieć bez trudu odnaleźć akcent w obcym wyrazie czy zdaniu i nie przenosić polskiego akcentu dychtonicznego. Powinniśmy też odróżnić długość sylab (jak np. oki, ookii).
  • pamięć, czyli umiejętność szybkiego uczenia się i zapamiętywania słów. Mówi się, że jeśli ktoś nauczył się jednego języka obcego, to łatwo przyjdzie mu akwizycja kolejnych. Jeśli nauczyliśmy się uczyć i znamy metody zapamiętywania, to nauka może być łatwa, przyjemna i efektywnawiemy. Powinniśmy być świadomi, które z metod są najbardziej dla nas (słuchowców, wzrokowców, kinestetyków) odpowiedne.

kompetencja językowa, którą ogólnie nazywam indywidualne umiejętności komunikacyjne danej osoby. Jest to między innymi  bogaty zasób słów, wyczucie językowe i empatia, znajomość i poszanowanie zasad gramatyki języka ojczystego. Ważna jest także umiejętność dostosowania właściwego języka czy stopnia grzeczności wobec interlokutora. Istotna jest też zdolność „kodowania” i „dekodowania” informacji w zależności od kontekstu. „No, ładnie” nie zawsze znaczy, że coś jest rzeczywiście ładne. Ważne więc, żeby najpierw umiejętnie posługiwać się własnym językiem i być uważnym na prawidłową mowę.  Powinno się korzystać z bogatego zasobu słów i wyczuwać niuanse wypowiedzi. Takie osoby mają szansę uczyć się szybko języka obcego, a następnie sprawnie nim się posługiwać.

Książki do nauki języka japońskiego znajdziesz tutaj w naszym sklepie: przejdź do sklepu

Krótkie lekcje języka japońskiego w tym znaki kanji znajdziesz na naszym blogu: Język japoński

 

You are currently viewing Czy język japoński jest trudny ?